برچسب: اجاره خانه و آپارتمان

1 Minute
مقالات

اجاره اتاق های یک خانه یا آپارتمان و زندگی مشترک افراد در آن

خانه های اتاق دار و زندگی درآن به عنوان خانواده اگر اجازه داده شود خانه های اتاقک به محله های یک و دو خانواری شهر تهران گسترش یابند، گفتن کلمات شجاعانه در مورد مبارزه...
Read More