برچسب: ساختمان های مرتفع

1 Minute
مقالات

مزیت زندگی و کار در ساختمان‌ های بلند و مرتفع

 رضایت و مزایا و نگرانی‌های ساکنان به گفته شورای ساختمان های بلند و زیستگاه شهری در ایران ، در چند دهه گذشته، ساختمان های بلند 30 تا 100 طبقه در شهرهای مدرن مثل تهران...
Read More